LAMBING

See the adjective form malambing

lambing: karinyo, lamyos

lambing: pagdaing ng maysakit

lambing: boses na maindayog at mahinhin, timyas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *