LAMANG

 
 
lamang
just, only, merely, mere
 
 
Ikaw lamang.
Only you.
 
Kahapon lamang.
Just yesterday.

Iisa lamang ang alam ko.
I know of only one.

Ikaw lamang ang aking iibigin.
I will love only you.


lamáng
to have the advantage


Lamáng ako sa iyo.
I’m ahead of you.