LAHAT

 
lahat
all, everyone, everybody, everything

lahat tayo
all of us

lahat ng estudyante
all the students

Imbitahin mo silang lahat.
Invite them all.

 
 
halos lahat
almost all, mostly

Halos lahat sumali.
Almost everyone joined.

 

Lahat tayo kumanta!
Let’s all sing!

 
 

kalahatan
the whole, totality

sa kalahatan
in general

lahatan
entirely, all inclusive

panlahat
universal, general

pangkalahatan
broad, general