Ang Aso at ang Uwak

Ito ay isang halimbawa ng pabula. This is an example of a fable.

Continue reading “Ang Aso at ang Uwak”


Gatas at Itlog (Tulang Pambata)

Gatas at Itlog (Milk and Eggs) is actually a Filipino children’s song, but in response to requests for a tula tungkol sa nutrisyon (poem about nutrition), we are posting it in this section with a rough English translation.

Continue reading “Gatas at Itlog (Tulang Pambata)”

Ako ay May Lobo (Kids Song)

 TAGALOG SONG LYRICSENGLISH TRANSLATION
Ako ay may lobo
Lumipad sa langit
‘Di ko na nakita
Pumutok na pala
 
I had a balloon
It flew to the sky
Never saw it again
Turns out it popped
Sayang ang pera ko
Binili ng lobo
Sa pagkain sana
Nabusog pa ako
My money went to waste
Buying that balloon
If I had bought food
I would be full instead.