Tagalog Alphabet For Kids

Filipino children learn the alphabet through the ABAKADA, which is the basic Tagalog alphabet with 20 letters. Today, the official Filipino alphabet has 28 letters because of the inclusion of letters from other Western alphabets, but Filipino children still begin their education by learning the basic Tagalog alphabet: a-ba-ka-da.
 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha) i (i) l (la) m (ma)

n (na) ng (nga) o (o) p (pa)  r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya

 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha)
i (i) l (la) m (ma) n (na) ng (nga) o (o) p (pa)
r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya


Pen Pen De Sarapen

Penpen de Sarapen is a popular children’s rhyming chant in the Philippines.

Click the play button to listen to the recording of this song.

TAGALOG SONG LYRICS

Pen pen de sarapen,
de kutsilyo de almasen
Haw, haw de carabao batutin

Sipit namimilipit ginto’t pilak
Namumulaklak sa tabi ng dagat.

Sayang pula tatlong pera
Sayang puti tatlong salapi

Continue reading “Pen Pen De Sarapen”

May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Continue reading “May Tatlong Bibe”

Games and Toys

Mga Laro at Laruan Para sa Mga Bata
Games and Toys for Children

laruan
toy

larô
game

Continue reading “Games and Toys”

Sample Reading Text

Ang pangalan ko ay Inday. Taga-Maynila ako. Ang paboritong kong kulay ay dilaw. Kasi nga dilaw ang paborito kong kulay, meron akong dilaw na palda. At gustong-gusto ko ang mga dilaw na bulaklak. Para sa akin, ang dilaw ang kulay ng buhay. 

My name is Inday. I am from Manila. My favorite color is yellow. Because yellow is my favorite color, I have a yellow skirt. And I really, really like yellow flowers. For me, yellow is the color of life. 

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

“Elsa?”

Gusto mong gumawa ng taong nyebe?
Tara, tayo ay maglaro
Di na kita ngayon nakikita
Lumabas ka na
nang di ako nag-iisa

Continue reading “Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)”

Ang Kaibigang Tunay (Poem)

This short poem was written by Filipino poet Al Q. Perez. It is included in his poetry collection bahay-kubo: Mga Tulang Pambata, published by the Philippine Normal College Press in 1967.

Tulang Pambata is Tagalog for “Children’s Poem.” Ang Kaibigang Tunay means “The True Friend.”

Continue reading “Ang Kaibigang Tunay (Poem)”

Preschool Children

Tayô. Tumayo tayô.
Stand. Let’s stand.

Continue reading “Preschool Children”