May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Continue reading “May Tatlong Bibe”


Conversation Questions For Kids!

Anong ginagawa mo?
What are you doing?

Anong ginawa mo?
What did you do?

May binisita ka ba? 
Did you visit anyone?

May bumisita ba sa bahay ninyo?
Did someone visit your home?

Continue reading “Conversation Questions For Kids!”

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

“Elsa?”

Gusto mong gumawa ng taong nyebe?
Tara, tayo ay maglaro
Di na kita ngayon nakikita
Lumabas ka na
nang di ako nag-iisa

Continue reading “Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)”

Games and Toys

Mga Laro at Laruan Para sa Mga Bata
Games and Toys for Children

laruan
toy

larô
game

Continue reading “Games and Toys”

Ang Kaibigang Tunay (Poem)

This short poem was written by Filipino poet Al Q. Perez. It is included in his poetry collection bahay-kubo: Mga Tulang Pambata, published by the Philippine Normal College Press in 1967.

Tulang Pambata is Tagalog for “Children’s Poem.” Ang Kaibigang Tunay means “The True Friend.”

Continue reading “Ang Kaibigang Tunay (Poem)”

PAMBATA

root word: bata (child)

pambata
for children

Continue reading “PAMBATA”

Preschool Children

Tayô. Tumayo tayô.
Stand. Let’s stand.

Continue reading “Preschool Children”

Ang Aso at ang Uwak

Ito ay isang halimbawa ng pabula. This is an example of a fable.

Continue reading “Ang Aso at ang Uwak”