Saranggola ni Pepe (Kite Song!)

Saranggola ni Pepe (translation: Jose’s Kite) is a popular Tagalog folk song in the Philippines. The Filipina singer heard here is Celeste Legazpi.


Continue reading “Saranggola ni Pepe (Kite Song!)”


PAMBATA

root word: bata (child)

pambata
for children

Continue reading “PAMBATA”

Conversation Questions For Kids!

Anong ginagawa mo?
What are you doing?

Anong ginawa mo?
What did you do?

May binisita ka ba? 
Did you visit anyone?

May bumisita ba sa bahay ninyo?
Did someone visit your home?

Continue reading “Conversation Questions For Kids!”

Talk to Filipino Children

The Tagalog words for ‘child’ are bata and anak.

The general Filipino word for ‘child’ (someone who is young) is bata, but in reference to someone’s child, the word anak is used.

Ang talino ng bata.
The child is smart.

Matalino ang anak ni Ana.
Ana’s child is smart.

Mahal ko ang anak ko.
I love my child.

Continue reading “Talk to Filipino Children”

Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya

There are quite a few variations to the lyrics of this song.

Ako’y nagtanim ng kapirasong luya,
I planted a piece of ginger.

Tumubo ay saging, namunga ng mangga.
It grew as a banana, fruited a mango.

Nang aking pitasin, hinog na papaya.

When I picked it, a ripe papaya.

Bumagsak sa lupa, magandang dalaga.
Fell on the ground, a beautiful lass.

Continue reading “Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya”

Tagalog Alphabet For Kids

Filipino children learn the alphabet through the ABAKADA, which is the basic Tagalog alphabet with 20 letters. Today, the official Filipino alphabet has 28 letters because of the inclusion of letters from other Western alphabets, but Filipino children still begin their education by learning the basic Tagalog alphabet: a-ba-ka-da.
 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha) i (i) l (la) m (ma)

n (na) ng (nga) o (o) p (pa)  r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya

 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha)
i (i) l (la) m (ma) n (na) ng (nga) o (o) p (pa)
r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya

Pen Pen De Sarapen

Penpen de Sarapen is a popular children’s rhyming chant in the Philippines.

Click the play button to listen to the recording of this song.

TAGALOG SONG LYRICS

Pen pen de sarapen,
de kutsilyo de almasen
Haw, haw de carabao batutin

Sipit namimilipit ginto’t pilak
Namumulaklak sa tabi ng dagat.

Sayang pula tatlong pera
Sayang puti tatlong salapi

Continue reading “Pen Pen De Sarapen”

May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Continue reading “May Tatlong Bibe”