Top 10 Books of Filipino Stories for Children

First, a few board books for babies and toddlers…

Abadeha: The Philippine Cinderella is the story of a girl who prays to the Spirit of the Forest for guidance to endure her unkind stepmother. This book is in English.

Philippine Story in English
Abadeha: Philippine Cinderella

Click here for more children’s books!


Bahay Kubo (Folk Song)

Continue reading “Bahay Kubo (Folk Song)”

May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Continue reading “May Tatlong Bibe”

Tagalog Alphabet For Kids

Filipino children learn the alphabet through the ABAKADA, which is the basic Tagalog alphabet with 20 letters. Today, the official Filipino alphabet has 28 letters because of the inclusion of letters from other Western alphabets, but Filipino children still begin their education by learning the basic Tagalog alphabet: a-ba-ka-da.
 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha) i (i) l (la) m (ma)

n (na) ng (nga) o (o) p (pa)  r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya

 

a (a) b (ba) k (ka) d (da) e (e) g (ga) h (ha)
i (i) l (la) m (ma) n (na) ng (nga) o (o) p (pa)
r (ra) s (sa) t (ta) u (u) w (wa) y (ya)

a, b, k, d, e, g, h, i, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, w, y

a, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, nga, o, pa, ra, sa, ta, u, wa, ya

Conversation Questions For Kids!

Anong ginagawa mo?
What are you doing?

Anong ginawa mo?
What did you do?

May binisita ka ba? 
Did you visit anyone?

May bumisita ba sa bahay ninyo?
Did someone visit your home?

Continue reading “Conversation Questions For Kids!”

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)

“Elsa?”

Gusto mong gumawa ng taong nyebe?
Tara, tayo ay maglaro
Di na kita ngayon nakikita
Lumabas ka na
nang di ako nag-iisa

Continue reading “Do You Want to Build a Snowman? (Frozen)”

Games and Toys

Mga Laro at Laruan Para sa Mga Bata
Games and Toys for Children

laruan
toy

larô
game

Continue reading “Games and Toys”

Ang Kaibigang Tunay (Poem)

This short poem was written by Filipino poet Al Q. Perez. It is included in his poetry collection bahay-kubo: Mga Tulang Pambata, published by the Philippine Normal College Press in 1967.

Tulang Pambata is Tagalog for “Children’s Poem.” Ang Kaibigang Tunay means “The True Friend.”

Continue reading “Ang Kaibigang Tunay (Poem)”