KATUPARAN

root word: tupad

 
katuparan
fulfillment
 
katuparan ng pangako
fulfillment of a promise

Ito ang katuparan ng aking mga pangarap.
This is the fulfillment of my dreams.

 
 

ipatupad
to enforce


 
ipatupad ang batas
enforce the law
 
tagapatupad
law executor, enforcer