KATUPARAN

root word: tupad

katuparan
fulfillment

katuparan ng pangako
fulfillment of a promise

Ito ang katuparan ng aking mga pangarap.
This is the fulfillment of my dreams.


ipatupad
to enforce

ipatupad ang batas
enforce the law

tagapatupad
law executor, enforcer