KASTILA

 
 
Kastila
Spanish
 
panahon ng mga Kastila
time of the Spaniards
= Spanish colonial period

Marunong ka bang mag-Kastila?
Do you know how to speak Spanish?

Bakit sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas?
Why did the Spaniards conquer the Philippines?

Hari ng Espanya
King of Spain

taga-Espanya
from Spain

 
 
Taga-Espanya si Ana.
Ana is from Spain.


sa wikang Espanyol
in the Spanish language