KARUMALAN

not a common word


 
karumalan
menstrual period 
 
 
Filipinos are more likely to use variations on the word mens or regla.
 
 
Nagmemens ako.
I’m having my period.
 
 
Bakit nireregla ang mga babae? 
Why do women have periods?
 
 

 
karumaldumal
morbid
 
nakasusulasok
disgusting
 
kagimbal-gimbal
horrible