KANTA

from the Spanish canta

kant√°
to sing

kanta
song

The native Tagalog word for ‘song’ and ‘to sing’ is awit.

Kumanta sila. = Umawit sila.
They sang.

Kumanta tayo. 
Let’s sing.

Marunong akong kumanta.
I know how to sing.

kantahing bayan = awiting bayan
folk song, folksong

Anong kakantahin natin?
What are we going to sing?