KALIHIM

root word: lihim, meaning ‘secret’

kalihim
secretary

kalihim ng kagawaran
department secretary

Sino ang kalihim ng kagawaran?
Who is the department secretary? 

Si Estrella F. Alabastro ang kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya.
Estrella F. Alabastro is the secretary of the Department of Science and Technology.

Si Angelo T. Reyes ang kalihim ng Kagawaran ng Enerhiya.
Angelo T. Reyes is the secretary of the Department of Energy.

pangalawang kalihim
vice secretary, undersecretary