KAKAYAHAN

root word: kaya
kakayahan
ability, capacity, skills


kakayahang agrikultura

agricultural skill

kakayahang industriyal
industrial skill

 
 
kakayahang magamit ang kaalaman
ability to use (apply) knowledge

kakayahang magsalita sa wikang Filipino
ability to speak in the Filipino language

Nagdududa ka ba minsan sa kakayahan mo?
Do you sometimes doubt your ability?

May kakayahan tayong magtrabaho.
We have the ability to work.