KAHULUGAN

root word: hulog
 
kahulugan
meaning, significance

mangahulugan
to mean

kasingkahulugan
synonymous

ipakahulugan
to give as an intrepretation

magpakahulugan
to interpret

pakahulugan
interpretation

singkahulugan
synonym

talahuluganan
glossary

Ano ang kahulugan nito?
What does this mean?

 
Ano ang ibig sabihin nito?
What does this mean?

Puno ng maling mga kahulugan.
Full of wrong meanings / definitions.

magkakasingkahulugan
things that are of the same meaning