KABAONG

 
kabaong
coffin, casket

kabaong ng kamatayan
coffin of death

kabaong ni Kamatayan
coffin of Death (death as a person)

kabaong na itim
black coffin


itim na kabaong
black coffin