Ilang-Ilang Song, Lyrics & Recording

The Filipina singer heard here is the soprano Sylvia La Torre.

https://www.youtube.com/watch?v=Im9Iz_3XbDM

 

ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Mabangong bulaklak
simbango ng buhay
humahalimuyak sa gabi at araw

Bulaklak na tangi
na lunti ang kulay
kahit na malanta
may bango ring taglay

KORO:

Iya’y ilang-ilang
ang tanging bulaklak
na ang katamisa’y hindi kumukupas
Bulaklak na tangi
na namumukadkad
sa tangkay ng isang pag-ibig na tapat.

FREE ENGLISH TRANSLATION

Fragrant flower
as fragrant as life
gives off a scent night and day

A rare flower
that’s green in color
even after wilting
still has a fragrance

CHORUS:


That’s the ylang-ylang
the only flower
whose sweetness doesn’t fade
An exceptional flower
that blooms
on the branch of a faithful love.