HINDOT

This is not a word used in polite conversation.

 

hindot
casual sex act, copulation

hindot na magnanakaw
frickin’ thief


hindot na gago

frickin’ idiot

Huwag mong kausapin ang mga hindot na ‘yan.
Don’t talk to the mof*ckers.

Mga hindot na baboy kayo! Mga baboy!
You’re frickin’ pigs! Pigs!