HIKAB

 
hikab
yawn

humikab
to yawn

Humikab ako.
I yawn.

Gusto kong humikab.
I want to yawn.

Kapag humikab ka, takpan mo ang bibig mo.
When you yawn, cover your mouth.


Sometimes spelled as higab and humigab.