HAWA

 
hawa
infection, contagion

mahawa
to become infected

nakakahawa
contagious, infectious

Nakakahawa ba ang bulutong?
Is chickenpox contagious?

Nakakahawa ang sakit ni Ana.
Ana’s disease in contagious.

Mag-ingat ka. Baka mahawa ka.
Be careful. You might catch it.


Nahawa ako sa iyo.
I caught it from you.