HAMBING

hambing
similar

hambingan (not as common as the next word)
comparison

paghahambing
comparison

ihambing
to contrast, to compare


Paghambingin mo ang dalawa.
Compare the two.

pahambing na pang-uri
comparative  adjective

pang-uring pahambing
comparative  adjective

Ano ang pahambing na pang-uri?

What is a comparative  adjective?

Ang pahambing na pang-uri ay nagpapahayag kung magkatulad o magkaiba ang kalagayan ng dalawang pangngalan o panghalip.

A comparative adjective expresses whether two nouns or pronouns are in a state that’s the same or different.