GUSALI

 
gusali
building

gusali
structure

 
 
mga gusali
buildings

sa loob ng nasunog na gusali
inside the burnt building

mataas na gusali
tall building


Ano ang pinakamataas na gusali?

What is the tallest building?


Gusaling Chrysler
Chrysler Building