GULO

guló
tumult, commotion, panic, riot

Ang gulo!
So much disorder!

naguguluhan
perplexed, confused

Naguguluhan ako.
I’m confused.


magulo
confused, muddled, disorderly

magulong buhok
messy hair

Magulong-gulo ang isip ko.
My mind’s such a mess.

Magulo ang buhay sa Pilipinas.
Life is complicated in the Philippines.


manggulo
to disturb

Huwag kang manggulo doon.
Don’t make trouble there.

Manggugulo na naman si Pedro dito.
Peter will again be making a ruckus here.

The word manggulo refers to disturbing a placid situation.

kriminal na nanggugulo sa katahimikan
criminals who disturb the peace and quiet