GORILYA

from the Spanish

 

gorilya
gorilla
 
 
mga gorilya
gorillas
 
 
gorilyang bundok
mountain gorilla
 
 
pangmababang-lupaing mga gorilya
lowland gorillas
 
 
Ang gorilya ay naninirahan sa mga gubat ng Aprika.
The gorilla lives in the jungles of Africa.