GAWAN

root word: gawa


 
gawan
to do for, make for
 
 
 
Gawan mo ng paraan.
Make a way (to solve it). 
 
Gawan mo ako ng pagkain.
Make me some food.
 
Gawan mo sila ng bahay.
Make them a house.
 
Gawan mo sila ng parti.
Make a party for them.
 
 

 
 
ginagawan
to make something of it
 
Ginagawan mo ng problema.
You’re making a problem out of it. 
 
Bakit mo ginagawan ng isyu ito? 
Why are you making an issue out of this?