GAPANG

gapang
crawl

gumagapang
is crawling

Bakit gumagapang ang ahas?
Why does the snake crawl?

gumapang
crawled

Gumapang akong pauwi.
I crawled home.

ginapang
slang for “was raped”