GAPANG

 
gapang
crawl
 
 
gumagapang
is crawling
 
 
Bakit gumagapang ang ahas?
Why does the snake crawl? 
 

gumapang
crawled

Gumapang akong pauwi.
I crawled home.  

 

ginapang
slang for “was raped”