GALANTE

 
 
galante
gallant, boldly stylish

Madaling mahalin ang lalaking galante.
A gallant man is easy to love.

galanteng galante
very elegant

galante
generous


Ang kasalungat ng galante ay kuripot.
The opposite of generous is stingy.