LUMIYAG

root word: liyag

Continue reading “LUMIYAG”

SIWALAT

siwalat: to disclose, reveal, confess

Continue reading “SIWALAT”

HAMÓG

hamóg
dew

Continue reading “HAMÓG”

MARALITA

root word: dalita

dalita
extreme poverty

Continue reading “MARALITA”

BARKO

from the Spanish barco

barkó, n
ship

Continue reading “BARKO”

SUROT

Ang surot ay isang munting kulisap na sumisipsip ng dugo.
The bedbug is a very small insect that sucks blood.

surot
bedbug

Continue reading “SUROT”

KULTURA

from the Spanish word cultura, meaning ‘culture’

kultura
culture

Continue reading “KULTURA”