DAYAP

Also sometimes rendered as dalayap.
 

dayap
“key lime”

Continue reading “DAYAP”


KAIBIGAN

root word: ibig (fondness)

kaibigan
friend

Continue reading “KAIBIGAN”

HABOL

pagmamadali para abutan, tugis

habol
pursue, run after, chase

Continue reading “HABOL”

TAKBO

hakbang na mabilis at madalas

takbo
run

Continue reading “TAKBO”

SAPAD

This isn’t a commonly used word.
 

sapád
flat

sapád
flattened

Continue reading “SAPAD”

ABOT

lampas; huli, sabay; kuha, maaaring kunin ng kamay

Continue reading “ABOT”

ABRELATA

abrelata
can opener

Continue reading “ABRELATA”