SANPIT

sanpin
slang for ‘cousin’

sampit
‘cousin’

sanpits
cousins

ang mga sampits ko
my cousins

The standard Tagalog word for ‘cousin’ is pinsan.
Continue reading “SANPIT”


PANAGINIP

panaginip
dream

Continue reading “PANAGINIP”

BUKAMBIBIG

root words: buká (open) + bibig (mouth)

Continue reading “BUKAMBIBIG”

KAKAILANGANIN

root word: kailangan (need)

kakailanganin
will be needing (something)

Kakailanganin ko ito.
I’ll be needing this.

Kailangan ko ito.
I need this.

Mga Kakailanganing Kagamitan
Equipment That Will Be Needed
Necessary Tools / Required Tools

kakailanganing suplay ng bigas
rice supply that will be needed

TIGÁNG

tigáng
dry, parched

tigáng
barren

Continue reading “TIGÁNG”

PALARIN

root word: palad

palarin
be lucky

Continue reading “PALARIN”

KINAIN

root word: kain (eat)

kinain
ate (past tense of eat)

Continue reading “KINAIN”

MABIKAS

root word: bikas

bikas
posture, bearing

anyô, mukhâ, itsura, tabas

kabikasan
elegance

mabikas
with an attractive figure

mabikas
well-dressed

matipunò, makisig
nakasuot ng pinakamagandang damit

Mabikas si Ninong. Lalong mabikas si Tatay.
Godfather is dapper. Dad is even more dapper.

This word is not commonly used in modern Filipino conversation.