GURYON

from the Spanish gorrión, meaning ‘sparrow bird’

guryon
small kite

ang guryong pula
the small red kite

saranggola
kite

maliit na saranggola
small kite


PUNIT

punit
tear, rip, shred

Continue reading “PUNIT”

DYIPNI

Book for Children


dyipni

jeepney

 

Ang dyipni, kilala bilang hari ng daan.
The jeepney. Known as the king of the road.

 

Alam mo bang Pinoy ang nakaisip ng unique na design nito? Noong World War II, nakita ng mga Pilipino ang ginagamit ng mga tropang Amerikano na Willys MB U.S. Army Jeep. Nang matapos ang digmaan, naisip ng mga Pinoy na gamitin ang mga iniwang sasakyan ng mga Amerikano. Ibinago nila ang itsura nito. Nilagyan ng bubong, at hinabaan ang likod para maraming makaupo. At dito na nga nagsimula ang mga dyipni na kilala natin ngayon. Nagtataglay ng kakaibang ganda ang mga disenyo, at bahagi na ng kulturang Pilipino. 

Did you know it was a Filipino who thought up its unique design? During World War II, Filipinos saw the Willy MB U.S. Army Jeep that American troops were using. After the war, Filipinos thought to use the vehicles left behind by the Americans. They changed its appearance. They added a roof, and they lengthened the back so that many could sit. And this is how the jeep that we now know had originated… its designs possessing unique beauty… and now a part of Filipino culture. 

BAGUHIN

root word: bago

baguhin
to make new, to change

Continue reading “BAGUHIN”

SUGAL

from the Spanish jugar, meaning ‘to play’

sugal
gamble

Continue reading “SUGAL”

LIGAMGAM

ligamgam
anxiety, perturbation, insecure feeling

maligamgam
lukewarm

Continue reading “LIGAMGAM”

PASOK

pasok
entry, admission

*pasok
work, school

mamasukan
to have a job

papasok
incoming

papasukin
to allow someone to enter

pumasok
entered, attended

pinapasok
to allow to enter

ipasok
to enter

Continue reading “PASOK”

PLAKA

from the Spanish placa

plaka
disk, record, plaque

parang sirang plaka
like a broken record

Para kang sirang plaka.
You’re like a broken record

plaka ng kotse
car’s license plate

numero ng plaka
license plate number