MANO

from the Spanish mano, meaning ‘hand’

The Filipino tradition of pagmamano involves kissing an elder’s hand or raising the hand to touch your forehead. Children do this especially during the holidays when visiting their grandparents to ask for gifts.

Continue reading “MANO”

LUTONG

lutóng
crispiness, brittleness

Continue reading “LUTONG”

HAIN

This word has at least two meanings in the dictionary.


hain: paggagayak ng pagkain sa mesa, ahin

hain: handog, alay, sakripisyo

Continue reading “HAIN”

BIKLANG

biklang: nakabukaka, nakasaklang, pakaang, nakakaang, bisaklat, pabukaka, bikaka

biklang: sakang

bikláng
bowlegged

bikláng
astride


biklát
spread open, unfolded

biklát
disjointed

biklat: hiklat, nahiklat, nabikaka, lubusang nahayag

NAMAN

gayundin; man, din; uli, pati; nawa

naman, adv
also, too, really

Continue reading “NAMAN”

KINYENTOS

from the Spanish quinientos

kinyentos
five hundred

limang daan
five hundred

Continue reading “KINYENTOS”

KAIBIGAN

root word: ibig (fondness)

kaibigan
friend

Continue reading “KAIBIGAN”