MASIBA

root word: sibà (gluttony)

masiba
voracious

taong masiba
glutton

masiba sa pagkain
gluttonous with food

Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain.
Do not join drunkards or those who gorge themselves on food.

Huwag kang masiba. Hinay-hinay lang sa pagkonsumo.
Don’t be greedy. Slow down with the consumption.


KITIL

This word is now more used in the figurative sense, particularly in literary texts.

Continue reading “KITIL”

SUNOD

sunod: follow

sunod / kasunod: next

Continue reading “SUNOD”

TAGUYOD

taguyod: tulong, tangkilik

taguyod: tangkakal

maitaguyod

KULOG

dagundong na maririnig sa kalawakan makaraang kumidlat

Continue reading “KULOG”

DAPA

subasob, nakasubsob ang dibdib at mukha sa lupa

Continue reading “DAPA”

ABANTE

This word is from the Spanish avante.

Continue reading “ABANTE”

BISAYA

Visayan = from the Visayas, the central part of the Philippines consisting of many islands

Bisaya
Visayan

Bisaya ka ba?
Are you Visayan?

Bisaya ang nanay nila.
Their mother is Visayan.

Continue reading “BISAYA”