ISIPIN

root word: isip (mind, thought, think)

Continue reading “ISIPIN”

GINAGAMIT

root word: gamit (use)

Continue reading “GINAGAMIT”

SINAT

Kahulugan sa Tagalog
Meaning in Tagalog

lagnat na di-lubhang mainit
fever that’s not too hot

Continue reading “SINAT”

PUTI

putî
white

Continue reading “PUTI”

PADPÁD

padpád: dala, anod, tangay

padpád: pinaiksi ng pumadpad o napadpad

padpád: nakarating, napunta nang di-sinasadya
Continue reading “PADPÁD”

TURUAN

root word: turò

turuan
teach

Continue reading “TURUAN”

HUKUMAN

root word: hukóm (judge)

Continue reading “HUKUMAN”