PATABAIN

root word: tabâ (fat)

patabain
to make fat

patabain
to fatten

Huwag mo akong patabain.
Don’t fatten me up.

Pinatataba mo ako.
You’re making me fat.


patabaing baboy
“a pig for fattening”
– lazy person who just eats and eats

pagpapataba ng baboy
hog fattener / hog fattening

SARILI

sarili
self

Continue reading “SARILI”

ALIS

pag-alis, paglisan, pagyaon, paglakad, paglayo, pagpanaw, paglaho

alis
departure

Alis!
Scram!

Aalis na ako.
I’m leaving now.

Continue reading “ALIS”

KIDLAT

Kasingkahulugan: lintik

kidlat
lightning

Continue reading “KIDLAT”

PALASYO

from the Spanish word palacio

palasyo
palace

Continue reading “PALASYO”

INGATAN

root word: ingat

ingatan
to take of

Continue reading “INGATAN”

ESTADO

from Spanish

Continue reading “ESTADO”