TINGTING

matigas na panggitnang bahagi ng dahon ng niyog, anahaw, atbp.

Walis Tingting at Daspan

Continue reading “TINGTING”

LABABO

from the Spanish lavabo

Continue reading “LABABO”

IWAKSI

root word: waksi

Continue reading “IWAKSI”

SALINDAYAW

Sa larangan ng soolohiya (pag-aaral ng mga hayop), ang salindayaw ay lalaking usa. In the field of zoology (study of animals), this is a young male deer.
Continue reading “SALINDAYAW”

SALINLAHI

root words: salin + lahi

salinlahi
generation

Continue reading “SALINLAHI”

USA

isang uri ng hayop na sanga-sanga ang sungay at mabilis tumakbo

Continue reading “USA”

PANDAKOT

root word: dakot

This is the native Tagalog word for a dustpan, the implement you use together with a broom for cleaning.

Walis Tingting at Daspan

Showing off native resourcefulness, many Filipinos often use the cutout of a large aluminum can of cooking oil for creating a dustpan. Take a close look at the photo. 🙂

walis tingting at pandakot
broom and dustpan

Ang pandakot ay isang kasangkapang panlinis na karaniwang katambal ng walis. A dustpan is a cleaning tool that is commonly paired with a broom.

In many cases, Filipinos simply use the non-standard English-derived word daspan.