SALAYSAY

This word is thought to be Chinese in origin.

salaysay
story, narration

Continue reading “SALAYSAY”


MAHAL

The Tagalog word mahal as a noun means ‘love’ but as an adjective it means ‘expensive’ or ‘costly’ or ‘dear.’

mahal, n
love

mahal, adj
expensive

Also see tagaloglang.com/love

Continue reading “MAHAL”

SAGUPAIN

sagupain: lusubin, salubungin ang kaaway, banggain, salungain, harapin, tunggaliin

SAGUPAAN

root word: sagupa Continue reading “SAGUPAAN”

KURIPOT

maramot, maimot, matipid

kuripot, adj
stingy

kuripot, n
a miser

Continue reading “KURIPOT”

WATAWAT


watawat

flag, banner

watawat ng Pilipinas
Philippine flag

Pambansang Araw ng Watawat, sa ika-28 ng Mayo
National Flag Day, celebrated on May 28

Continue reading “WATAWAT”

BANDILA

This word is from the Spanish bandera (meaning: ‘flag’ or ‘banner’).

Continue reading “BANDILA”

PALARO

root word: laro (play, game) Continue reading “PALARO”