DAGAT

dagat
sea

anak ng dagat
child of the sea

mga karapatan sa dagat
maritime rights

tabing-dagat
seaside, oceanside

Ano ang dagat?
What is the sea?

Ang dagat ay isang malaking anyong tubig na mas maliit sa karagatan.
The sea is a large body of water that’s smaller than an ocean.

karagatan
ocean

Karagatang Pasipiko
Pacific Ocean

Ano ang karagatan?
What is the ocean?

Ang karagatan ang pinakamalaking anyong tubig sa Daigdig.
The ocean is the largest body of water on Earth.