BULOL

 
bulol
stammer
 
bulol
stammerer

Bulol siya.
He/She is a stammerer.

bulol na pagsasalita
stammering speech 

 

Nabulol ako sa niyerbos.
I stammered in nervousness.

Huminga ka para hindi ka mabulol.
Breathe so you won’t stammer.