BULKAN

from the Spanish volcán

bulkan
volcano

Matatagpuan sa Pilipinas ang Bulkang Mayon.
Mayon Volcano can be found in the Philippines.

Mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas
The most active volcanoes in the Philippines

Pinatubo, Taal, Canlaon, Mayon

Kailan ang huling pagputok ng bulkan?
When was the last eruption of the volcano?

Lumikas kami nang pumutok ang bulkan.
We fled when the volcano erupted.

There are about 200 volcanoes in the Philippines, twenty-two (22) of which are active.