BUGTONG

 
bugtong
riddle


mga bugtong
riddles


bugtungan
exchanging riddles


bugtong-bugtungan
playing with riddles, making a game out of asking each other riddles


Ano ang bugtong?
What is a riddle?


Ang bugtong ay isang palaisipan.
A riddle is a mind puzzle / mind teaser.


Magbigay ng halimbawa ng bugtong.
Give an example of a riddle.


Isang bayabas, pito ang butas.  Sagot
One guava, seven holes.  Answer


Marami pang ibang bugtong dito!
There are a lot of other riddles here!Ang mga bugtong ay isang bahagi ng ating kultura na hindi nakuhang ibaon sa limot ng mga banyaga.Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!