BIGHANI

pang-aakit, pag-akit, panghihikayat, halina, panghalina, pambalani, panggayuma; tukso, pagtukso

bighani
charm

nabighani
was charmed

Nabighani ako sa kanyang kagandahan.
I was charmed by her beauty.

Binighani mo ako.
You charmed me.

pagkabighani
the state of being charmed

Hindi ko maintindihan kung bakit napakatindi ang pagkabighani ko sa kanya.
I don’t understand why my attraction to him/her is so intense.

Sa edad na pito, maagang natuklasan ni BenCab ang pagkabighani niya sa pagpipinta.
At the age of seven, Bencab discovered early his attraction to painting.