Dates: Month and Day

Ano ang petsa ngayon?
What’s the date today?

Ika-lima ng Agosto ngayon.
It’s August fifth today.


Ano ang araw ngayon?
What day is it today?

Miyerkules ngayon.
It’s Wednesday now.


Kailan ka ipinanganak?
When were you born?

Ipinanganak ako noong ikatlo ng Hunyo, taong 1979.
I was born on the third of June, year 1979.

Continue reading “Dates: Month and Day”


Talking about Halloween

Gabi ng Pangangaluluwa
coined translation for “Halloween”

May Halloween ba sa Pilipinas?
Is there Halloween in the Philippines?

Continue reading “Talking about Halloween”

With the Yaya

Pakinggan mo ako.
Listen to me.

Continue reading “With the Yaya”