BANTAS

bantas
punctuation

 

mga bantas at pananda
punctuation marks

 

bantasan
to punctuate

 

binantasan
punctuated

 

Hindi binantasan sa hulihan.
Wasn’t puncturated at the end.