BANTÁS

bantás
punctuation

mga bantás at pananda
punctuation marks

bantasan
to punctuate

binantasan
punctuated

Hindi binantasan sa hulihan.
Wasn’t puncturated at the end.