BANSA

 
bansa
nation, state, country
 
 
sa bansang Tsina
in the country of China

bansang sinilangan
country where one was born

pambansa
national

pambansang kasuotan
national costume

pambansang puno
national tree


tulad ng ibang mauunlad na bansa sa daigdig
like other developed nations of the world

 
 
Inglatera
England