BANGHAY

 
banghay
draft, outline, plot, project, plan


banghay

conjugation

pagbanghay
conjugation

maling banghay
wrong conjugation

maling pagbanghay
wrong conjugation

Binabanghay ang mga pandiwa.
Verbs are conjugated.

Banghayin ang salitang-ugat.
Conjugate the root word.

banghay aralin
lesson plan
 
 


Ang banghay ay isa sa mga elemento ng nobela.
Plot is one of the elements of a novel.