BANGHAY

banghay
draft, outline, plot, project, plan

banghay
conjugation

pagbanghay
conjugation

maling banghay
wrong conjugation

maling pagbanghay
wrong conjugation

Binabanghay ang mga pandiwa.
Verbs are conjugated.

Banghayin ang salitang-ugat.
Conjugate the root word.

banghay-aralin
lesson plan

Ang banghay ay isa sa mga elemento ng nobela.
Plot is one of the elements of a novel.