BANGGA

bangga, v
collide, bang into, bump

bangga, n
car accident, collision, impact

Nabangga.
Was hit.

Nabangga ko ang kotse.
I hit the car.

Binangga niya ako.
He/She collided into me.

May banggaan doon.
There’s a collision (likely a car accident) over there.


Nagkabanggaan sila.
They collided into each other.
(can be literal or metaphorical, in the case of opinions)


Misspelling: banga

 Related Tagalog words: umpog, bunggo