BALAGAT

balagat / klabikula: clavicle, collarbone


balagat: buto sa katawan na makikita sa itaas ng dibdib