ARNIBAL

from the Spanish almíbar

arnibal
syrup

pagpapakulo ng asukal sa tubig
boiling of sugar in water

di-repinadong asukal
unrefined sugar

makapal at malapot
thick and viscous

Arnibal is mixed with silken tofu in taho.