Tagalog Proverbs – Plants

Mga Halimbawa ng Kasabihan na May Kaugnayan sa Mga Halaman

salawikain
proverb

kasabihan
saying

MGA HALIMBAWA NG SALAWIKAIN

Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Whatever the tree, so will its fruit be.

Kung may tinanim, may aanihin.
If you planted something, you’ll harvest something.

Continue reading “Tagalog Proverbs – Plants”


Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Animals That Can Be Found in the Philippines

Philippine Tarsier
Philippine Tarsier

Philippine Tarsier
scientific name: Tarsius syrichta
known locally as the Maumag in Visayan
Continue reading “Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas”

Halimbawa ng Simile (Pagtutulad)

Ang pagtutulad o simile ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa.

Mga Halimbawa ng Pagtutulad:

Ikaw ay tulad ng bituin.
You are like a star.

Ang puso mo ay gaya ng bato.
Your heart is like a stone.

Continue reading “Halimbawa ng Simile (Pagtutulad)”

Mga Salitang Hiram sa Ingles

Nagsimulang pumasok ang maraming salitang Ingles noong 1899 nang sakupin ang Pilipinas ng mga Amerikano. Noong mawala ang ating maikling kasarinlan (1898-1901), ang mga Pilipinong bilingwal sa sariling wika at Kastila, ay natuto ng pangatlong wika — Ingles.

Sa unang sampung taon ng pananakop ng mga Amerikano, dumating ang tinatawag na Thomasites na nagturo sa mga Pilipino sa wika ng bagong mananakop. Ginamit na midyum o wikang panturo ang Ingles, at mabilis na napalitan ang wikang Kastila.

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may regular na ispeling: bag, basket, order, transistor

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may iregular na baybay: trak (truck), dyip (jeep), radyo (radio)

Continue reading “Mga Salitang Hiram sa Ingles”

Mga Hispanismo sa Filipino

Mga Salitang Hiram Mula sa Kastila Na Ginagamit ng Mga Filipino:

mesa, sinturon, sapatos, relo (reloj)

Halimbawa ng salitang hiram sa Espanyol na may iregular na ispeling:

bintana (ventana)

Continue reading “Mga Hispanismo sa Filipino”

Mga Tambalang Salita

Ano ang Tambalang Salita?

What is a Compound Word?

Salita na binubuo ng dalawang payak na salita  na bumubuo ng panibagong salita. Word consisting of two simple words that form a new word.

Mga Halimbawa ng Tambalang Salita

Continue reading “Mga Tambalang Salita”

Halimbawa ng Anekdota

Ang anekdota ay isang maikling salaysay ng isang nakawiwili, naklilibang o patalambuhay na pangyayari.

Heto ang isang halimbawa ng anekdota:

Continue reading “Halimbawa ng Anekdota”

Halimbawa ng Maikling Kuwentong Pambata

Ito ay isang halimbawa ng maikling kuwento. This is an example of a short story in Tagalog with English translation afterwards.

MAIKLING KUWENTO SA TAGALOG

Isang araw, naglalakad si Elena sa tabi ng dagat.

Dahil sa kadaraan na bagyo, may libo-libong isdambituin ang napadpad sa baybay, naghihingalo dahil hindi sila mabubuhay sa natutuyong buhangin.

Nakita ni Elena ang isang bata na pumupulot sa mga isdambituin at isa-isa niya itong hinahagis pabalik sa dagat.

Nilapitan ni Elena ang bata at nagtanong, “Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Napakaliit mong bata at kahit may kasama ka pang isang libong katao, hindi masasagip ang lahat ng mga isdammbituing ito. Wala kang magagawang tulong sa kanila.”

Ngumiti ang bata at pinulot ang isa pang isdambituin. Inihagis niya ito sa dagat at nagsabi, “Meron po akong nagawa para sa isdambituing yaon.”


ENGLISH TRANSLATION

Continue reading “Halimbawa ng Maikling Kuwentong Pambata”