For Filipino Students

If you are already fluent in Tagalog or a native speaker of the language, you are probably a Filipino student looking for resources on this site to use in the classroom.

The most useful category for you is Philippine Literature.

Mga Bugtong at Salawikain (Filipino Riddles and Proverbs)

Mga Tula (Poems)

Ibong Adarna, Florante at Laura (Classic Texts)

Mga Tayutay (Figures of Speech)


Visit the Filipino Music category to find Tagalog Folk Songs. Continue reading “For Filipino Students”


Mga Uri ng Tayutay

Ano ang tayutay?

Ang tayutay ay isang matalinghagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang lalong maging mabisa at makulay ang isang paglalarawan.

Ano ang mga uri ng tayutay?

Continue reading “Mga Uri ng Tayutay”

Florante at Laura (Tauhan)

Ang kasaysayan ng FLORANTE AT LAURA ay nakabatay sa mga sumusunod na tauhan:

FLORANTE… Anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca.

LAURA… Anak ni Haring Linseo. Katipan ni Florante.

ADOLFO… Ang buhóng sa istoryang ito.

MENANDRO… Ang tapat na kaibigan ni Florante. Continue reading “Florante at Laura (Tauhan)”

Mga Tambalang Salita

Ano ang Tambalang Salita?

What is a Compound Word?

Salita na binubuo ng dalawang payak na salita  na bumubuo ng panibagong salita. Word consisting of two simple words that form a new word.

Mga Halimbawa ng Tambalang Salita

Continue reading “Mga Tambalang Salita”

Uyayi, the Philippine lullaby

Sometimes spelled oyayi.

Another Tagalog word for ‘lullaby’ is hele.

Continue reading “Uyayi, the Philippine lullaby”

Kasabihan: Filipino Sayings

The difference between a saying and a proverb? Not much.

According to definitions in the dictionary:

A saying (kasabihan) is an often repeated and familiar expression. Example of usage in sentence: That’s an old saying we have here in the Philippines.

A proverb (salawikain) is an old and popular saying that illustrates something such as a basic truth or a practical precept. Example of an English proverb: “Slow and steady wins the race.”

Simplified to the extreme, a proverb is a saying that is older and has more history!

Recognize this saying?

Wala nang hihigit pang kadakilaan sa pag-alay ng buhay sa bayan.
There is no greater nobility than offering one’s life to the nation.
Continue reading “Kasabihan: Filipino Sayings”

Ibong Adarna (Summary)

Buod ng Ibong Adarna

Sina Haring Fernando at ang kanyang asawang si Donya Valeriana ay namumuno sa kaharian ng Berbanya. Mayroon silang tatlong anak: sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Don Juan ang paborito ng mag-asawa.

Isang gabi, napanaginipan ng hari na may dalawang traydor na naghahandang pagtaksilan si Don Juan. Natakot at lubhang nalungkot ang hari at hindi niya nang makayanang kumain pa. Nagkasakit siya at walang sinuman sa mga manggagamot ng kaharian ang nakaalam kung paano siya gagamutin.

May isang matandang engkantado ang nagbigay-abiso na ang iisang makagagamot sa hari ay ang awit ng ibong Adarna.

Sa ganoon, pinagsabihan ni Haring Fernando ang kanyang panganay na si Don Pedro na hanapin ang ibon. Pagkaraan ng tatlong buwan ng paghahanap sa gubat, hangga’t sa mamatay ang kanyang kabayo, napadpad si Don Pedro sa paanan ng isang puno, kung saan siya namahinga. Hindi niya alam na ang punong iyon ay kung saan natutulog ang ibong Adarna kapag gabi.

To be continued…

Mga Uri ng Panghalip at Halimbawa

Ano ang Panghalip?

Ang panghalip ay salitang pamalit sa pangngalan.


Mga Uri ng Panghalip

Continue reading “Mga Uri ng Panghalip at Halimbawa”