Ibong Adarna (Summary)

Buod ng Ibong Adarna

Sina Haring Fernando at ang kanyang asawang si Donya Valeriana ay namumuno sa kaharian ng Berbanya. Mayroon silang tatlong anak: sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Don Juan ang paborito ng mag-asawa.

Isang gabi, napanaginipan ng hari na may dalawang traydor na naghahandang pagtaksilan si Don Juan. Natakot at lubhang nalungkot ang hari at hindi niya nang makayanang kumain pa. Nagkasakit siya at walang sinuman sa mga manggagamot ng kaharian ang nakaalam kung paano siya gagamutin.

May isang matandang engkantado ang nagbigay-abiso na ang iisang makagagamot sa hari ay ang awit ng ibong Adarna.

Sa ganoon, pinagsabihan ni Haring Fernando ang kanyang panganay na si Don Pedro na hanapin ang ibon. Pagkaraan ng tatlong buwan ng paghahanap sa gubat, hangga’t sa mamatay ang kanyang kabayo, napadpad si Don Pedro sa paanan ng isang puno, kung saan siya namahinga. Hindi niya alam na ang punong iyon ay kung saan natutulog ang ibong Adarna kapag gabi.

To be continued…


EPIKO

Ano ang Epiko?

What is an epic?

Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan siya’y buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa.

Continue reading “EPIKO”

PANTANGI

root word: tangi

pangngalang pantangi
proper noun

Ano ang pangngalang pantangi?
What is a proper noun?

Ang pangngalang pantangi ay pangngalang nagsisimula sa malaking titik na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip o pangyayari na ibinubukod sa kauri nito.

A proper noun is a noun that starts with a capital letter and that refers to a specific name of a person, animal, thing, place, idea or event that is distinct from others in its group.

Tinitiyak ng pangngalang pantangi na hindi maipagkamali ang tinutukoy sa iba.
A proper noun ensures that the one being referred to cannot be mistaken for another.

Ang kasalungat ng pangngalang pantangi ay pangngalang pambalana.
The opposite of a proper noun is a common noun.
Continue reading “PANTANGI”

For Filipino Students

If you are already fluent in Tagalog or a native speaker of the language, you are probably a Filipino student looking for resources on this site to use in the classroom.

The most useful category for you is Philippine Literature.

Mga Bugtong at Salawikain (Filipino Riddles and Proverbs)

Mga Tula (Poems)

Ibong Adarna, Florante at Laura (Classic Texts)

Mga Tayutay (Figures of Speech)


Visit the Filipino Music category to find Tagalog Folk Songs. Continue reading “For Filipino Students”

Kasabihan: Filipino Sayings

The difference between a saying and a proverb? Not much.

According to definitions in the dictionary:

A saying (kasabihan) is an often repeated and familiar expression. Example of usage in sentence: That’s an old saying we have here in the Philippines.

A proverb (salawikain) is an old and popular saying that illustrates something such as a basic truth or a practical precept. Example of an English proverb: “Slow and steady wins the race.”

Simplified to the extreme, a proverb is a saying that is older and has more history!

Recognize this saying?

Wala nang hihigit pang kadakilaan sa pag-alay ng buhay sa bayan.
There is no greater nobility than offering one’s life to the nation.
Continue reading “Kasabihan: Filipino Sayings”

SAWIKAIN

root word: wika (language, something uttered)

sawikain
an idiom

sawikain
an idiomatic expression

Often mistaken for the Tagalog word salawikain (proverb).

Continue reading “SAWIKAIN”

Mga Tambalang Salita

Ano ang Tambalang Salita?

What is a Compound Word?

Salita na binubuo ng dalawang payak na salita  na bumubuo ng panibagong salita. Word consisting of two simple words that form a new word.

Mga Halimbawa ng Tambalang Salita

Continue reading “Mga Tambalang Salita”

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Animals That Can Be Found in the Philippines

Philippine Tarsier
Philippine Tarsier

Philippine Tarsier
scientific name: Tarsius syrichta
known locally as the Maumag in Visayan
Continue reading “Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas”