ALITAPTAP

 
alitaptap
firefly
 
lumilipad na insekto
flying insect

A firefly is a flying insect that produces light through bioluminescence.

 
 

 
ALITAPTAP


Maliit na tala
Bumaba sa lupa
Lumitaw, nawala, 

Gumagala-gala
Para kang himala.
 
— Landicho