ALITAPTAP

alitaptap
firefly

lumilipad na insekto
flying insect


A firefly is a flying insect that produces light through bioluminescence.


ALITAPTAP

Maliit na tala
Bumaba sa lupa
Lumitaw, nawala, 
Gumagala-gala
Para kang himala.

— Landicho