ABALA

abala, adj
busy, occupied with something

 

Abala ako sa paghahanda.
I’m busy preparing.

 

abalang-abala
very occupied

 

Abalang-abala ako ngayon.
I’ve got my hands full right now.

 


abalahin, v
to bother

Inaabala mo ako.
You’re bothering me.

Inabala na naman ako ni Juan.
Juan bothered me again.

Huwag mong abalahin ang lola mo.
Don’t bother your grandmother.


abala, n
a burden on someone, an inconvenience

 

Abala ba ako?
Am I a bother?