ABALA

 
abala, adj
busy, occupied with something

 

Abala ako sa paghahanda.
I’m busy preparing.

 

abalang-abala
very occupied

 

Abalang-abala ako ngayon.
I’ve got my hands full right now.

 

abalahin, v
to bother

 

Inaabala mo ako.
You’re bothering me.

 

Inabala na naman ako ni Juan.
Juan bothered me again.

 

Huwag mong abalahin ang lola mo.
Don’t bother your grandmother.

 

abala, n
a burden on someone, an inconvenience

 

Abala ba ako?
Am I a bother?