Pledge of Allegiance to the Flag


Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas

Pledge of Allegiance to the Flag of the Philippines
 
 
 FILIPINO PLEDGE TO THE FLAG 

 Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos
Maka-tao
Makakalikasan at
Makabansa.
 

 
 
ENGLISH TRANSLATION OF PLEDGE

 I am a Filipino
I pledge allegiance
To the flag of the Philippines
And to the country it represents
With honor, justice and freedom
That is put in motion by a nation that is
For God, humanity,
Nature and
Country.
 

Codified in 1996 during the presidency of Fidel Ramos, this Pledge to the Flag is recited after the Philippine National Pledge or after the Philippine National Anthem if the National Pledge is not recited.