Philippine Government Departments

Mga Kagawaran ng Gobyerno ng Pilipinas

 
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Department of Science and Technology DOST 

 Kagawaran ng Edukasyon
Department of Education DepEd

 Kagawaran ng Enerhiya
Department of Energy

 Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Department of the Interior and Local Government DILG


Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
Department of Social Welfare and Development DSWD

Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
Department of Trade and Industry DTI

Kagawaran ng Kalusugan
Department of Health DOH

Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan
Department of Environment and Natural Resources DENR

Kagawaran ng Katarungan
Department of Justice DOJ

 Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan
Department of Public Works and Highways DPWH 

 Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala
Department of Budget and Management DBM 

 Kagawaran ng Paggawa at Empleyo
Department of Labor and Employment DOLE

Kagawaran ng Pagsasaka
Department of Agriculture DA

 Kagawaran ng Pananalapi
Department of Finance DOF

 Kagawaran ng Repormang Pansakahan
Department of Agrarian Reform DAR

 Kagawaran ng Tanggulang Pambansa
Department of National Defense DND

Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon
Department of Transportation and Communications DOTC

Kagawaran ng Turismo
Department of Tourism DOT

 Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Department of Foreign Affairs DFA